Sửa nhàSửa chữa điện nước
Tin tức  /  Tin tức công ty
Tập huấn thiết bị quan trắc nước tự động và bán tự động tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia

Ngày 25/2/2017 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Công ty Cổ phần Quốc tế An Phước đã cùng với Ban Quan trắc thuộc Trung tâm tổ chức đợt tập huấn công nghệ Quan trắc tự động và bán tự động của Hãng Solinst Canada.

Tập huấn thiết bị phân tích chất lượng nước tại Cục quản lý tài nguyên nước

Từ ngày 11 đến 15/9/2017 Công ty Cổ phần Quốc tế An Phước tiến hành tập huấn thiết bị Phân tích chất lượng nước hiện trường cho các cán bộ kỹ thuật của Cục quản lý tài nguyên nước tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   1   2   3   4   5   6