Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị đo đạc khảo sát  >  Máy thuỷ chuẩn điện tử Leica DNA
Máy thuỷ chuẩn điện tử Leica DNA

Máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA - Tiện dụng, chính xác và nhanh chóng: Không còn phải đọc số, không còn phải ghi chép, không còn những sai số do chủ quan ảnh hưởng đến kết quả đo, dễ dàng thành lập những mạng lưới thủy chuẩn cấp cao hay những nhiệm vụ thủy chuẩn chính xác. DNA là giải pháp tối ưu, là...

Danh mục các sản phẩm