Sửa nhàSửa chữa điện nước
Tin tức  /  Tin tức công ty
Bàn giao Mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất Đồng bằng Sông Cửu Long


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng nỗ lực không ngừng của Tập thể An Phuoc Corp nhằm góp phần vào công tác Quản lý tài nguyên nước Quốc gia, ngày 8/5/2019 là một cột mốc quan trọng và đầy khích lệ để An Phuoc Corp tiếp tục có thể đóng góp nhiều hơn cho lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và sự phát triển bền vững Quốc gia.

 

 (TN&MT) - Ngày 8/5, tại TP.HCM, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng (Bộ TN&MT) đã tổ chức Lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của Tiểu dự án số 2 thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

 

Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án tại Quyết định số 736/QĐ-TTg ngày 29/4/2016. Dự án bao gồm 5 Hợp phần, trong đó, Bộ TN&MT được Thủ tướng Chính phủ giao làm Cơ quan chủ quản đối với các Tiểu dự án 1, 2, 3, 4 thuộc Hợp phần I và một phần chi phí hỗ trợ quản lý và thực hiện Dự án thuộc Hợp phần V.

Ngày 12/5/2016, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 1076/QĐ-BTNMT về việc giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng làm Chủ đầu tư các Tiểu dự án 1,2,3,4 thuộc Hợp phần I “Tăng cường công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở sở dữ liệu”. Thực hiện theo nhiệm vụ được giao trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ TN&MT và Ngân hàng Thế giới để triển khai thực hiện Dự án.

Đến nay, Tiểu dự án 2 - giai đoạn 1 Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) đã hoàn thành đầu tư. Tiểu dự án 2 có mục tiêu đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp thông tin về số lượng, chất lượng nước và các tác động tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện BĐKH vùng ĐBSCL. Đồng thời, góp phần kiểm soát được hiện trạng khai thác, sử dụng các nguồn nước dưới đất vùng ĐBSCL trên cơ sở thông tin, dữ liệu chính xác; tạo lập công cụ thông tin cho quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch về tài nguyên nước dưới đất.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đã tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện giai đoạn 1, Tiểu dự án 2 theo Kế hoạch đã được Bộ TN&MT phê duyệt. Cụ thể, gói thầu xây dựng lỗ khoan (giai đoạn 1) do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia thực hiện; gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị truyền và giám sát lỗ khoan (giai đoạn 1) do Liên danh nhà thầu An Phước - Hymetco - Phong Phú thực hiện.

 

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cho biết: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, sự nỗ lực của các nhà thầu, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ TN&MT, sự hướng dẫn phối hợp của Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan chức năng, đến nay giai đoạn 1 Tiểu dự án 2 đã hoàn thành. Kết quả, chúng ta đã đầu tư được 1 hệ thống mạng quan trắc nước dưới đất đồng bộ và hiện đại cho 159 công trình quan trắc trên địa bàn 13 tỉnh ĐBSCL, phù hợp với định hướng trong quy hoạch mạng quan trắc tài nguyên và môi trường nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng đã được Chính phủ phê duyệt.

Sau khi hệ thống mạng quan trắc đi vào hoạt động, các thông số, chỉ tiêu thu thập được sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có được thông tin về số lượng, chất lượng nước; các tác động của BĐKH tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời. Từ đó, giúp chúng ta kiểm soát được hiện trạng khai thác, sử dụng, các nguồn nước dưới đất vùng ĐBSCL để kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước, đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và ông Tống Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đã cùng ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của Tiểu dự án 2 “Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện BĐKH”.

Nguyễn Quỳnh